Karta podatkowa

0
1607
Karta podatkowa

Jedną z form opodatkowania jest karta podatkowa. W tym przypadku wysokość kwoty do zapłaty nie zależy od ponoszonych kosztów ani wysokości przychodów uzyskiwanych przez podatnika. Wybierając te najprostszą formę opodatkowania podatnicy nie są zobowiązani do oddzielnego ewidencjonować przychodów i kosztów.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą ustalać podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podmiot prowadzący działalność, o której mowa we wspomnianym artykule podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, gdy złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, we wniosku zgłoszą prowadzenie działalności wynikającej w jednej z 12 części tabeli oraz przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.

Ponadto rozwiązanie to ma zastosowanie jeżeli nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także gdy małżonek podatnika nie prowadzi działalności w identycznym zakresie. Następnie z karty mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym albo pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument, w którym wnioskuje się o zastosowanie opodatkowania w formie karty sporządzony na formularzu PIT-16. Powinien on być złożony do 20 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli prowadzenie działalności ma początek w trakcie roku – przed rozpoczęciem.

Wysokość podatku dla karty podatkowej ustalana jest w formie decyzji, oddzielnie na każdy rok podatkowy. Tego rodzaju podatek podatnicy mogą obniżyć o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru. Wówczas muszą oni do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć informację PIT-16A.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here