Dotacja dla bezrobotnych

3
2152
dotacja dla bezrobotnych

Środki finansowe pochodzące z dotacji Unii Europejskiej są skierowane na różnego rodzaju cele. Część tych środków przeznaczona zostaje na inwestycje, rozwój infrastruktury kolejowej i drogowej. Z środków tych mogą korzystać wszyscy, którzy myślą o rozbudowie infrastruktury swoich przedsiębiorstw. Znaczna część środków unijnych jest również przeznaczana na cele o charakterze społecznym. Z środków tych finansuje się między innymi przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji. Stosunkowo duża pula środków przeznaczonych jest na działania o charakterze społecznym jako dotacja dla bezrobotnych.

Dotacja dlla bezrobotnych ze środków unijnych

Szczególnie mocno ze środków unijnych zostały wsparte szkolenia, które pozwalają bezrobotnym na poszerzenie zakresu ich kompetencji i kwalifikacji. Warto zaznaczyć, że ze środków unijnych dotuje się również staże dla osób pozostających bez pracy, które służą nabyciu praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem określonego zawodu, a także pozwalają zaistnieć młodym osobom w środowisku miejsca pracy. Bardzo często staże pozwalają na znalezienie pracy w podmiocie, w którym osoba bezrobotna odbywała staż. Głównym celem powyższych dwóch form wsparcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych.

Wsparcie dla nowych firm

Dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej najlepszym rozwiązaniem jest dotacja dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pozwala ona zwykle na zakup niezbędnych narzędzi i urządzeń oraz bardzo często zawiera wsparcie na opłaty związane z ubezpieczeniami społecznymi. Warto zaznaczyć, że młody przedsiębiorca może liczyć także na inne przywileje związane ze startem firmy, które przygotowują dla niego między innymi banki. Dzięki dotacji nawet osoby nie posiadające zabezpieczenia kredytowego, osoby młode z rodzin ubogich mogą zrealizować swoje marzenia o własnym przedsiębiorstwie. Start zwykle bywa bardzo trudny, ale dobry pomysł i konsekwencja, to główne cechy, które decydują o sukcesie młodego przedsiębiorcy.

Wielu bezrobotnych jednak boi się sięgnąć po dotację dla bezrobotnych na założenie własnej działalności gospodarczej. To oni zwykle ograniczają się też jedynie do staży i szkoleń, nie podejmują walki o niezależność, którą może dać prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. Powinni oni pamiętać, że bycie przedsiębiorcą nie wyklucza świadczenia usług na zasadach zbliżonych do zatrudnienia przez pracodawcę, dlatego warto pomyśleć zawsze nad własną działalnością, działalnością jednoosobową, aby móc mieć większy wpływ na kształtowanie czasu pracy. Wiele osób, które skorzystały z dotacji dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności, dzięki wymaganiom związanym z trwałością projektu zostało mocno zmobilizowanych do rozwinięcia skrzydeł i dziś zarządza przedsiębiorstwami mieszczącymi się w kategoriach małych i średnich przedsiębiorstw.

Warto korzystać z dotacji

Środki unijne wielu młodym osobom pozwoliły zaistnieć na rynku pracy, ale pozwoliły również powrócić na ten rynek wielu osobom po pięćdziesiątym roku życia, czy też kobietom po okresie urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego. Warto skorzystać ze środków unijnych, gdyż one pozwalają zwiększyć kompetencje i kwalifikacje, a także zrealizować marzenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here