Giełda warszawska

1
2220
giełda warszawska

Giełda warszawska daje rodzimym inwestorom możliwość inwestowania z spółki krajowe oraz w różnego rodzaju instrumenty pochodne. Obok akcji możemy również inwestować w opcje, czy też kontrakty terminowe. Gra na giełdzie wiąże się z ryzykiem, jednak przy zdobyciu odpowiedniej wiedzy i zachowaniu dyscypliny gry można śmiało liczyć na osiągnięcie sukcesów.

Akcje giełdowe

giełda warszawskaCzym są akcje giełdowe? Przede wszystkim należy stwierdzić, że funkcjonują dwa określenia charakteryzujące akcje giełdowe. Po pierwsze akcje spółek mają charakter majątkowy. Wynika to z tego, że akcjonariusz może czerpać korzyści z wypłaty dywidendy, oraz z tego, że może zbyć akcje z zyskiem. Jednak ważny jest również niemajątkowych charakter akcji. Polega on na tym, że posiadacz akcji ma prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Dla większość graczy giełdowych, zwłaszcza tych krótkoterminowych, najważniejsze znacznie ma majątkowy charakter akcji. Występują dwa rodzaje akcji: imienne i na okaziciela. Wszystkie akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych to akcje na okaziciela.

Giełda warszawska

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to spółka powołana do zapewnienia i regulowania obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi. Na warszawskiej giełdzie notowane są największe przedsiębiorstwa w kraju, ale również mniejsze spółki, które zdecydowały się na emisję akcji. Giełda warszawska podlega wpływom wydarzeń z innych giełd. Zwłaszcza wydarzenia na rynku amerykańskim oraz w krajach Unii Europejskiej mają duże znaczenie na poziom nastrojów naszych rodzimych inwestorów. Na GPW notowane są takie polskie giganty jak KGHM, Tauron, PGNiG, a także wiodące banki i kopalnie. Ostatnimi czasy obserwuje się stagnację na naszej giełdzie.

Indeksy GPW

Giełda warszawska stosuje kilka indeksów, które mają na celu zobrazowanie jej kondycji i nastrojów inwestorów. Największym indeksem – biorącym pod uwagę notowania wszystkich spółek – jest Warszawski Indeks Giełdowy. W dalszej kolejności należy wymienić indeks WIG20, który wyliczany jest na podstawie notowań dwudziestu największych spółek giełdowych, w tym KGHM, spółek energetycznych, banków i kopalń. Obecność danej firmy w indeksie nie jest zagwarantowana na stałe. Korekt w składzie WIG20 dokonuje się raz do roku. Bardzo ciekawe są również indeksy branżowa, inaczej zwane subindeksami sektorowymi, które wyliczane są na podstawie notowań spółek z danej branży gospodarki. Przykładem niech będą WIG-SUROWCE, czy też WIG-BANKI.

Sztuka gry na giełdzie

Zyski na giełdzie osiąga zaledwie znikomy odsetek inwestorów. Prostota założenia konta w domu maklerskich nie idzie w parze z łatwością zarabiania na giełdzie. Tutaj trzeba się wykazać nie tylko odpowiednio wysokim poziomem wiedzy, ale również pewnymi cechami osobowościowymi. Gracz giełdowy powinien być osobą wysoce zdyscyplinowaną, o żelaznych nerach. Różne sytuacji na rynku mogą powodować panikę i działanie bez pomyślunku. Giełda wymaga od gracza zachowania zimnej krwi i dużej odporności na stres. Oczywiście aby zarabiać na inwestowaniu w akcje, należy również posiadać wiedzę. Tę można czerpać wprost z internetu. W sieci znajdziesz mnóstwo portali oferujących bogaty zbiór artykułów dotyczących giełdy i inwestowania. Znajdziesz na nich również rzetelne analizy i komentarze do bieżącej sytuacji na rynkach.

giełda warszawskaAby osiągnąć sukces na giełdzie musisz umiejętnie stosować dwa rodzaje analizy rynkowej: fundamentalną i techniczną. Tak pierwsza pomoże ci w wyborze odpowiedniej spółki, w którą warto będzie zainwestować. Aby tego dokonać musisz sprawdzić jak prezentuje się kondycja finansowa wybranej spółki i czy jej akcje są mocno przecenione, czy też może ich kurs znajduje się na szczycie notowań. Analiza techniczna pozwoli ci natomiast wybrać najlepszy moment na zakup akcji, jak i również na ich sprzedaż. Należy więc stosować obie analizy jednocześnie, gdy doskonale się uzupełniają.

Koszty związane z inwestowaniem na giełdzie

Musisz również wiedzieć, że inwestowanie na giełdzie wiąże się również z pewnymi stałymi kosztami. Przede wszystkim biura maklerskie pobierają prowizję od każdej transakcji. Zwykle wysokość takiej prowizji wynosi 0,39% sumy transakcji i nie mniej niż 3 lub 5 złotych. Choć trzeba zauważyć, że niektóre domy maklerskie potrafią zaoferować prowizję w wysokości nawet 0,20% od sumy transakcji. W zasadzie standardem są darmowe konta maklerskie, wiec z tej strony nie powinieneś spodziewać się opłat. Dodatkowo musisz wiedzieć, ze twoje ewentualne zyski z gry giełdowej będą obciążone 19% podatkiem dochodowym. Do kosztów zaliczyć można również spread. To różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży. Ta pierwsza zawsze jest nieco wyższa od drugiej.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here